Historie

Dokonalý komunikační systém: Jak předat informace přes staletí?

Člověk , Historie , Lingvistika , Psychologie , Technologie | 20.02.2002

Znalost řady starých písem upadla v zapomnění a musela být složitě luštěna znovu. Pokud chcete zformulovat zprávu tak, aby byla čitelná za několik generací bez ohledu na možný civilizační vývoj, jaké máte možnosti? Jaký komunikační pr ... více


Od Homéra k Hésiodovi

Člověk , Historie , Lingvistika | 19.02.2002

Hésiodos, "druhý básník starořeckého světa", žil a tvořil v době kolem roku 700 př. n. l. Jak se jeho pojetí světa odlišuje od toho homérského? Po formální stránce se jedná o totožný typ verše, tzv. hexametr. Další srovnání však mezi ... více


Pýthagorás: Fakta a spekulace o filosofii i lingvistice

Člověk , Historie , Lingvistika , Matematika , Neživá příroda | 14.02.2002

Pýthagorás ze Samu není jen autorem známé matematické poučky, ale i původním filozofickým myslitelem. Tradičně se mu přičítá přesvědčení, že číslo je mírou všech věcí. Z tohoto výchozího bodu se můžeme dát buď k numerologii či mystice, ... více


Osmdesát let Orientálního ústavu

Člověk , Historie | 13.02.2002

Letos je tomu osmdesát let, co byl z iniciativy předních českých orientalistů a na podnět prezidenta T. G. Masaryka založen v Praze Orientální ústav. Stalo se tak roku 1922, kdy se tehdejší Národní shromáždění republiky Československé ... více


Úloha pro tento den: Pavouk

Člověk , Historie , Psychologie | 06.02.2002

Jaká by mohla být vysvětlení pověry, že zabití pavouka přináší neštěstí? více


Galileův volný pád: Mýtus o šikmé věži v Pise

Člověk , Fyzika , Historie , Matematika , Neživá příroda | 05.02.2002

Podle obecně tradované představy přišel Galileo na zákony volného pádu tím, že házel různé předměty ze šikmé věže v Pise. Přitom odhalil, že jednotlivé věci padají k zemi bez ohledu na svoji hmotnost. Matematicky vyjádřeno, rychlost je ... více


Kdo to byl Charles Babbage?

Člověk , Historie , Matematika , Neživá příroda , Technologie | 18.01.2002

Již v roce 1820 zahájil britský vynálezce práci na konstrukci přístroje, který se jako první v lidské historii podobal pozdějším typům počítačů. Nechybělo mnoho, aby tento předchůdce computeru, živený nikoli elektrickou energií, ale mechanickým či parním strojem, dokázal sám měnit průběh dalšího výpočtu na základě výsledku předchozí operace. Zcela nenápadně a pozvolna se v dějinách objevilo něco, co za sto padesát let od základů proměnilo svět. Charles Babbage, geniální matematik a velký “technooptimista”, s touto proměnou počítal jako jeden z prvních a jeho “zázračný stroj” předznamenal jeden nejdůležitějších vynálezů 20. století. více


1 500 let staré Etymologie ze Sevilly (+ diskuse – vztah antické filosofie a křesťanských otců)

Člověk , Historie | 16.01.2002

Španělsko, respektive Hispánie, procházelo od konce antiky trochu zvláštními dějinami. Po vizigotském panství spadlo téměř celé území iberského poloostrova pod vládu Maurů. Ještě do té doby zde však existovalo cosi na způsob oázy, ve ... více


Bronz v Evropě – starý přes 5 000 let!

Člověk , Historie | 07.01.2002

V Německu byla údajně nalezena bronzová sekera pocházející z doby 3000 až 3500 před naším letopočtem. Objev je hodnocen superlativy jako "nález století". ... více