Člověk

Kdo to byl Alan Mathison Turing?

Člověk , Historie , Matematika , Neživá příroda , Psychologie , Technologie | 16.10.2001

Alan Mathison Turing byl jednou z největších osobností a pionýrů počítačového světa. Osobně se podílel na vývoji prvních prototypů digitálních počítačů, je autorem obecně používaných termínů jako "Turingův stroj", nebo "Turingův test". Jako jeden z prvních uvažoval o konstrukcích a aplikacích umělé inteligence a pracoval na matematických podkladech pro algoritmizaci umělého života. V řadě případů byly jeho práce publikovány až mnoho let po jeho smrti, v nedokončené, přesto přínosné a často citované podobě. více


Platinové komplexy: od poškození DNA k léčbě rakoviny

Biologie , Chemie , Člověk , Medicína , Neživá příroda | 15.10.2001

V Laboratoři molekulární biofyziky a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně se již téměř 20 let zabýváme studiem molekulárních mechanismů protinádorové účinnosti komplexů platiny. V roce 1999 se konal v Oxfordu kongres, jehož ... více


Otázka: Měření rychlosti světla

Astronomie , Člověk , Fyzika , Historie , Neživá příroda | 15.10.2001

Kdo vlastně první zjistil, že rychlost světla má konečnou hodnotu a správně provedl celé měření? Čtenáři vesměs argumentovali Michelsonovým experimentem, byť původně bylo cílem otázky něco trochu jiného... ... více


Úloha pro tento den: Homosexuální návrháři a móda

Člověk , Psychologie | 15.10.2001

Jaké by mohlo být vysvětlení toho, že mnoho módních návrhářů pro ženy jsou mužští homosexuálové? více


Rýmy na začátku slov: Co je to aliterace?

Člověk , Historie | 12.10.2001

Aliterace znamená něco podobného jako rým, jde tedy o básnický prostředek založený na opakování určitých hlásek (slabik, zvuků...). Až na to, že se - alespoň v prvním přiblížení - nekopírují konce, ale začátky slov. Aliterace má ted ... více


Poetika vyprávění

Člověk , Lingvistika | 11.10.2001

Sedmý svazek Strukturalistické knihovny přináší ve světě velmi ceněnou studii Poetika vyprávění (Narrative Fiction: Contemporary Poetics), kterou napsala Shlomith Rimmon-Kenanová. Po Todorovově Teorii prózy, vydané v minulém roce, se českým literárním vědcům a zájemcům o literaturu dostává do rukou další zahraniční práce, zabývající se naratologií. více


S delfíny na Internet

Člověk , Lingvistika , Technologie | 10.10.2001

V předloňském roce založená americká firma DolphinSearch, Inc. z Ojai (Kalifornie) slibuje průlom v informačních technologiích svým nástrojem KnowledgeBox, který prezentuje jako první vyhledávací stroj schopný porozumět významu slov v textu stejně efektivně jako lidé. Nová technologie je podle firemních údajů založena na patnáctiletém výzkumu profesora H.L. Roitblata, experta v oblasti rozpoznávacích schopností delfínů, nyní viceprezidenta a vedoucího výzkumu firmy DolphinSearch. více


Úloha pro tento den: Hodnocení atraktivity

Biologie , Člověk , Psychologie | 09.10.2001

Ženy jsou více ovlivněny při hodnocení vlastní atraktivity názory: a) mužů, b) žen, c) není rozdíl. více


Úloha pro tento den: Sebevražda za války

Člověk , Psychologie | 04.10.2001

V neklidných dobách (války, povstání) počet sebevražd: a) stoupá, b) klesá, c) prakticky se nemění. více