Člověk

Thomas Moore: Narcismus jako šance?

Člověk , Historie | 26.07.2001

Příběh o Narcisovi, který se zamiloval do vlastního obrazu na hladině studánky a posléze se v marné touze po něm utrápil/utopil, není právě lákavý. Jak ho interpretuje Thomas Moore ve své Knize o duši?Nejprve malý citát závěru díla:" ... více


Kniha o duši: Lidská psýché podle Thomase Moora

Člověk , Historie | 26.07.2001

Thomas Moore strávil část svého života jako řeholník v klášteře a posléze se uchytil jako psychoterapeut. Jeho knihy jsou v USA velkým hitem. Jak vlastně Moore vnímá lidskou psychiku? Patří spíše k vyznavačům Freuda, Junga nebo Adlera ... více


Komentář: Miliardy ležící v bioinformatice

Biologie , Člověk , Ekonomika , Medicína , Technologie | 18.07.2001

Ačkoliv by se prázdniny daly chápat jako okurková sezona i ve světě vědy (která je přece jen dost výrazně svázána s univerzitním prostředím), k několika zajímavým oznámením v poslední době přece jen došlo. A jako určitý sjednocující prvek se jimi všemi táhne již dříve mnohokrát avizované rostoucí prorůstání informatiky a přírodních věd do jediného odvětví. Zdá se, že tato vize má teď ke svému naplnění blíže než kdykoliv předtím. více


Jak se správně ptát

Člověk , Lingvistika , Psychologie | 18.06.2001

Poněkud banálně znějící fráze hovoří o tom, že správné otázky jsou obtížnější než správné odpovědi. Nebo že cesta je důležitější než cíl. Kniha Psychologie v otázkách od Petra Bakaláře se vám každopádně pokusí zprostředkovat radost z toho výseku cesty, který obnáší tvůrčí řešení problémů. více


Čas zrození písma

Člověk , Historie | 05.06.2001

Jestliže Internet představuje zásadní zlom v komunikaci a práci s daty a pokud se obecně předpokládá, že Síť v nejbližší budoucnosti zcela změní realitu kolem nás, stojí myslím za zmínku se podívat na jednu revoluci, kterou má na tomto ... více


Mene – tekel – ufarsin: Něco málo z historie čísel

Člověk , Historie , Matematika , Neživá příroda | 05.06.2001

Neboli česky řečeno, "Sečteno, zváženo rozděleno". S tímto výrokem se můžeme setkat v biblickém příběhu proroka Daniela. Neviditelná ruka napíše zmíněná slova na zeď, přičemž výrok má odkazovat k neodvratitelnému konci vlády krále Baltazara. víceNěco málo z historie piva

Chemie , Člověk , Historie , Neživá příroda | 05.06.2001

O tom, že pivo vařili již staří Čechové, ví asi každý přívrženec tohoto moku. Co už však obecně známo není, je fakt, že pěnivý nápoj má mnohem delší historii. Pivo se vynořuje už na úsvitu civilizace, přibližně ve stejné době, jako nejstarší písemné památky. víceNež padla Trója

Člověk , Historie | 31.05.2001

I věci všeobecně známé v sobě mohou skýtat nejedno úskalí. Vezměme si třeba pár následujících tvrzení, známých z učebnic dějepisu: O pádu Tróje se píše v Íliadě. Heinrich. Schliemann vykopal Priamův poklad a geniálním způsobem tak pro ... více


Symbolika starověkých bohyň lásky

Člověk , Historie , Psychologie | 07.05.2001

Víte, kdo vlastně byl Narkissos, asi vám známější pod jménem Narcis? Plachý člověk (respektive bůh nebo polobůh - u starých Řeků se to nebralo tak striktně) se zálibou v osamělých toulkách po lesích. Ideální vlastnosti pro celkem poho ... více