Člověk

Umělé oko z neuronové sítě

Člověk , Medicína , Technologie | 03.12.2001

Pokud někdo přijde o oko, má po čase šanci získat skleněnou náhražku. Ta ale působí velmi nepřirozeně, protože je upřena stále stejným směrem, bez ohledu na pohyby zdravého oka. Tomu by mohl být podle názoru kanadských robotiků již brzy konec. Výzkumný tým z Laboratoře pokročilé robotiky a teleoperací Albertské univerzity v Edmontonu totiž vyvinul oční protézu, která dokáže spolehlivě kopírovat pohyby zdravého oka, takže nikdo na první pohled ani nepozná, že má co do činění s jednookým. více


Biometrie na Comdexu

Člověk , Ekonomika , Technologie | 29.11.2001

V oblasti biometrických autentizačních metod bylo v průběhu letošního roku investováno asi 523 milionů dolarů s předpokladem investic v hodnotě 730 milionů dolarů příští rok. Na veletrhu Comdex byla představena celá řada novinek z této oblasti. Například čtečku otisků prstů včetně veškerého programového vybavení je možno pořídit v cenových relacích okolo 150 dolarů za kus. více


Úloha pro tento den: Věk a rizika těhotenství

Biologie , Člověk , Medicína | 26.11.2001

Čím starší je žena, která otěhotní, tím je pravděpodobnější, že dítě nebude zdravé. Proč? více


Odkud se vzala „žabomyší válka“?

Člověk , Historie , Lingvistika | 26.11.2001

Žabomyší válka, dnes označení pro spory nevýznamné a malicherné, má svůj původ kupodivu už ve starověku, a to hned vedle hrdinských homérských eposů. ... více


Otázka: Jaké jsou motivy vědeckého bádání?

Člověk , Psychologie | 26.11.2001

Co je pro badatele pohnutkou bádání? Zvědavost? Potřeba dobrat se pravdy? Poznání v hlubokém smyslu slova? Odpovídá PhDr. Antonín Kostlán, CSc., dnes Výzkumné centrum pro dějiny vědy, donedávna ředitel Archivu AV ČR. "To je záleži ... více


Genom Matta Ridleyho: Populární úvod do bioinformatiky

Biologie , Člověk , Medicína | 20.11.2001

Genetika je na jednu stranu chápána jako cosi velmi složitého až nudného, různé introny, exony, transkripce a translace, na straně druhé získává někdy až nálepku černé magie. Do toho občas proskočí novinové články o klonování či o genech pro tu či onu chorobu. Kniha, která celou oblast systematicky a podrobně mapuje, zatím na českém trhu citelně chyběla. Nyní se situace mění. více


K filosofii vědy: Co je a co není věda?

Člověk , Historie | 20.11.2001

Co vlastně je a co už není věda? Je každý ucelený myšlenkový systém možné označit za vědu? Patří společenské vědy opravdu do jedné kategorie s vědami přírodními? Odpovídá PhDr. Antonín Kostlán, CSc., dnes Výzkumné centrum pro dějiny v ... více


Úloha pro tento den: Zápas a hospitalizované manželky

Člověk , Psychologie | 19.11.2001

Více manželek fanoušků amerického fotbalu bude po zápase hospitalizováno v případě, kdy tým jejich manželů: a) vyhrál, b) prohrál, c) není rozdíl. více


Překladová paměť: Síla a meze Tradosu

Člověk , Lingvistika , Technologie | 15.11.2001

V poslední době i u nás pomalu, ale jistě vcházejí ve známost systémy automatizovaného překladu založené na tzv. překladové paměti (translation memory). Někdy se také v souvislosti s těmito systémy hovoří o strojovém překladu na základě příkladů (example-based machine translation, EBMT). Jedním z takových systémů je např. Translator's Workbench (TW) stuttgartské firmy TRADOS. Metoda, kterou tyto systémy obecně pracují, by se dala z jednoho hlediska nazvat pověstně "metodou hrubé síly": složitá syntakticko-sémantická analýza, jinak bezpochyby potřebná k vytvoření správného překladu textu, je zde nahrazena hlavní předností dnešních počítačů velikostí paměti a rychlostí jejího prohledávání. více