Člověk

Čínské pyramidy

Člověk , Geologie , Historie , Neživá příroda | 17.09.2015

O pyramidách v Číně kolovaly různé zvěsti od druhé světové války. Oblast X’ianu (Sianu), kde je těchto staveb stovky, byla pro cizince dlouho nepřístupná. Číňané pyramidy tajili. Až do doby družicových snímků. víceJak odhalit Parkinsonovu nemoc podle řeči a písma

Aktuality , Člověk , Medicína , Technologie | 16.09.2015

Stačí, aby pacient do mikrofonu vyslovil prodlouženou samohlásku, nebo chvíli mluvil o svých koníčcích, a systém automaticky rozpozná, jestli se u něj vyskytují některé příznaky nemoci. vícePolymery s aktivním povrchem pro pěstování lidských buněk

Aktuality , Člověk , Medicína , Technologie | 15.09.2015

Polymerní materiály vědci upravovali pomocí vysokoenergetického záření. víceKolik lidí bude žít na konci století

Člověk , Matematika , Neživá příroda | 14.09.2015

Z dnešních 7,3 miliard lidí bude prý v roce 2050 9,7 miliard, do roku 2100 pak 11,2 miliardy. Evolučně je u lidského druhu dost dobře možné, že ženy chtějí mít relativně málo dětí, jimž by se ale dostalo kvalitní výchovy, kdežto muži by rádi spoustu potomků... více


Feynman: Mohlo by umění mít vlastnosti vědy?

Člověk , Psychologie | 11.09.2015

Malíři by za těchto okolností byli vychováváni k tomu, že přijmou estetické cítění příslušné božské bytosti, i když by původně s tím jejich nebylo v souladu. Následně by ho rozvíjeli do větší hloubky a neustále ověřovali, zda jdou správnou cestou. více


Mor a předehra apokalypsy

Člověk , Historie | 10.09.2015

V dekádách po úderu moru už bylo patrné, že se nárazníková zóna za hranicemi Svaté země rozšiřuje dále k jihu, do nitra Arábie. To ale nebylo výrazem síly křesťanské říše, ale naopak jejího slábnutí. více


Kartička na chemickou i mikrobiologickou analýzu vody

Aktuality , Chemie , Člověk , Medicína , Neživá příroda | 09.09.2015

Uživatel by finálně mohl pouze vyfotografovat kartičku s testem a výsledek by vyhodnotil telefon. více


Pokročilé transplantace: Malá játra na přechodnou dobu

Aktuality , Člověk , Medicína | 09.09.2015

První operace, respektive transplantace malých jater, dala pacientovi šanci. více


Co u zvířat znamená osobnost

Biologie , Člověk | 08.09.2015

Chovají se odlišně jednotlivé medúzy? Proč osobnost nemají boty? A můžeme nějak seřadit podle inteligence bezobratlé? více