Psychologie

Lhaní je věda, ale i detektory se vyvíjejí

Aktuality , Člověk , Psychologie , Technologie | 28.05.2012

Původní verze Turingova testu byla zformulována trochu složitěji, než se obvykle uvádí. Počítač neměl předstírat, že je jen člověk, ale že je muž, který se vydává za ženu – snad tato krkolomná záměna pohlaví nějak souvisela i s Turingovou homosexualitou, ale to je jedno. Jde o to, že se vlastně testovala schopnost lhát/předstírat jakoby na druhou. […] víceStrach z prázdnoty – fyzikální teorie vzešlá z estetiky?

Člověk , Historie , Matematika , Neživá příroda , Psychologie | 25.05.2012

John. D. Barrow si ve své knize Teorie ničeho spíše okrajově všímá vlivu, který mělo islámské umění na moderní "matematické" umění. více


Hněv se prý nedá vybít

Člověk , Psychologie | 24.05.2012

Dát volný průchod hněvu nepřinese katarzi. Když lidé ventilují své pocity agresivním způsobem, velmi často se potom cítí hůře, stoupne jim tlak a oni se rozzlobí ještě více. více


Jak může matematika pomoci při sázení v loterii

Člověk , Matematika , Neživá příroda , Psychologie | 11.05.2012

Podle Stewarta lidé především „vědí“, že vycházejí náhodná čísla, ale naprosto chybně si tento poznatek interpretují. Tudíž si myslí, že kombinace 2, 4, 6, 8, 10, 12 bude tažená s malou pravděpodobností, protože vypadá nenáhodně. víceExistuje potřeba si věci „zasloužit“?

Člověk , Ekonomika , Psychologie | 08.05.2012

Zcela abstraktní otázka: Máte možnost získat odměnu „jen tak“, nebo si ji odpracovat. Jakou variantu zvolíte? více


Pět zlých a dokonale racionálních bratrů dělí dědictví

Člověk , Matematika , Neživá příroda , Psychologie | 27.04.2012

Nejstarší bratr dědictví rozdělí a ostatní hlasují, zda dělení přijmou. Návrh musí být schválen většinou hlasů. Není-li návrh přijat, je jeho předkladatel zabit a rozdělení navrhuje další bratr v pořadí. víceProč je 666 číslem šelmy

Člověk , Historie , Matematika , Neživá příroda , Psychologie | 25.04.2012

Proč by jedno konkrétní číslo mělo být nějak speciálně ďábelské? Co si tedy vlastně představit pod „číslem šelmy“ ve Zjevení sv. Jana (Apokalypse)? Jde prostě o nějakou potřeštěnou numerologii obdobnou třeba strachu z nešťastného čísla 13? více


Proměny vztahu člověka ke smrti

Člověk , Historie , Psychologie | 20.04.2012

V antice panoval odpor k blízkosti hřbitova, který byl budován za hradbami měst. Středověk tuto koncepci naopak obrátil a blízkost zbožných mrtvých se pokládala přímo za zdroj požehnání. více


Testosteron a zkouška z evoluční biologie

Člověk , Psychologie | 17.04.2012

Podvědomí ví leccos, ale někdy je to opravdu divné. více