Pozítří začne Evropský týden mozku

Aktuality |

***oznámení Tiskového odboru AV ČR V týdnu od 14. března 2011 se v Evropě i v USA každoročně setkávají odborníci zabývající se výzkumem činnosti mozku, aby o nových poznatcích informovali širokou veřejnost. Pořádání této akce v Evropě koordinuje European Dana Aliance for the Brain (EDAB) a na americkém kontinentě Dana Aliance for Brain Initiatives. V České republice se Evropský týden […]
***oznámení Tiskového odboru AV ČR

V týdnu od 14. března 2011 se v Evropě i v USA každoročně setkávají odborníci zabývající se výzkumem činnosti mozku, aby o nových poznatcích informovali širokou veřejnost.

Pořádání této akce v Evropě koordinuje European Dana Aliance for the Brain (EDAB) a na americkém kontinentě Dana Aliance for Brain Initiatives. V České republice se Evropský týden mozku bude konat již po třinácté a na jeho realizaci se podílejí Ústav experimentální medicíny AV ČR, Česká společnost pro neurovědy a Centrum neurověd.

 

V Praze vznikla v Ústavu experimentální medicíny AV ČR centrála pro ČR, Maďarsko, Polsko a další východní evropské země. Každoročně Česká společnost pro neurovědy J. E. Purkyně společně s Ústavem experimentální medicíny AV ČR pořádá cyklus přednášek předních českých neurovědců z oblasti výzkumu mozku, jejichž témata se budou týkat nejnovějších poznatků v oblasti neurovědního výzkumu v ČR. – např. o zpracování bolesti, přenosu sluchových informací, o zobrazovacích metodách, kmenových buňkách, biomateriálech, nanotechnologiích nebo o tkáňových náhradách. Zájemci se dozvědí základní informace také o mezinárodních projektech a spolupráci, o financování vědy a výzkumu, o připravovaných klinických aplikacích a o popularizaci vědeckých výsledků.

 

 Program přednášek

Přednášky se konají v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v místnosti 206.

Pondělí 14. března 

14:00     Výzkum bolesti a jeho uplatnění v léčbě

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie
3. lékařské fakulty UK v Praze

Úterý 15. března

9:00        Kmenové buňky a biomateriály v léčbě onemocnění míchy a mozku

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. ,

a Ústav neurověd 2. lékařské fakulty UK, Praha

11:00     Roztroušená skleróza – autoimunitní onemocnění CNS mladého věku

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice Praha

Středa 16. března 

11:00     Vývoj řeči, písma a lidského mozku

Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Praha

14:00     Schizofrenie a řeč. Netušená souvislost?

MUDr. Filip Španiel, Ph.D., Psychiatrické centrum Praha

Čtvrtek 17. března

9:00        Proč spíme a proč někdo spí špatně?

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK
a Všeobecné fakultní nemocnice Praha

11:00     Kde hledat lék proti epilepsii?

Doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

14:00    Neuroinformatika a modelování činnosti mozku

RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.Komentáře

31.07.2014, 03:44

.... ñïàñèáî....

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.