Matematika

Co možná nevíte o optických klamech

Matematika , Neživá příroda | 14.06.2002

V souvislosti s rozporným vjemem skutečnosti či s její nesprávnou zrakovou interpretací se často hovoří o zrakovém klamu. Ten můžeme v nejširším pojetí chápat jako prakticky každou rozdílnost mezi předmětem a vjemem jeho obrazu, které ... více


Tisková zpráva: LANGMaster uvádí Matematika 1

Matematika , Neživá příroda | 04.06.2002

Společnost LANGMaster International, přední dodavatel multimediálních vzdělávacích titulů v Evropě a České republice, uvedla zcela nový titul z řady LANGMaster ŠKOLA hrou. ... více


Pythagorův důkaz iracionálních čísel

Matematika , Neživá příroda | 31.05.2002

Pro Pythágora bylo číslo nejen měřítkem, ale přímo základem všech věcí. Řecká matematika byla proto velmi zklamána skutečností, že některé délky a poměry nejdou jako racionální číslo vyjádřit. Tak už jen poměr mezi úhlopříčkou a stran ... více


Fermatovy věty

Matematika , Neživá příroda | 28.05.2002

O nedávném důkazu Fermatovy věty bylo již napsány celé knihy. Než se dostaneme k jejich recenzím, zatím pouze drobný úvod do problematiky. více


Kterak zednáři střežili svá matematická tajemství

Člověk , Historie , Matematika , Neživá příroda | 22.05.2002

Petr Vopěnka napsal v době, kdy mu "lékaři zakázali tělesnou i duševní práci" novelu Trýznivé tajemství, ve které podává svoji verzi některých událostí v životě matematiků Gausse, Lobačevského a Riemanna. Všechny tyto události jsou př ... víceZenón a teorie limit

Matematika , Neživá příroda | 17.05.2002

Zenónovy aporie se "stojícím" šípem a Achilleem, který nedokáže doběhnout želvu, narážely především na nedokonalost tehdejší matematiky. Kdy se však tyto paradoxy podařilo poprvé překonat?K posunu chápánípojmu nekonečna došlo ještě ... více


Šifrovací algoritmus v batohu

Matematika , Neživá příroda , Technologie | 15.05.2002

Tzv. batohový algoritmus (založen na batohovém problému) je jeden z prvních pokusů, jak se vyrovnat s hlavní nevýhodou symetrické kryptografie – s nutností bezpečného přenosu šifrovacího klíče předtím, než se vlastní šifra použije. Matematické schéma, na kterém systém stojí, patří do kategorie tzv. NP-complete (non-polynomial, tedy kompletně nepolynomiálních) problémů. Řešení takovýchto úloh není zatím známé v polynomiálním, nýbrž pouze v exponenciálním čase. Všechny takovéto problémy jsou na sebe navzájem převoditelné. Pokrok v řešení jednoho z nich se tedy promítne na všech ostatních. více


Godel, aritmetika a vesmír

Matematika , Neživá příroda | 14.05.2002

Matematik Kurt Godel je často uváděn jako člověk, který znejistil lidi doufající v možnost, že věda může přinést nějaké úplné poznání světa, v němž žijeme. Co ale ve skutečnosti jeho slavné teorémy říkají?Godelův teorém zhruba tvrdí ... více


Tři zamyšlení nad gravitací

Matematika , Neživá příroda | 13.05.2002

Zamyšlení Pavla Brože nad otázkou, proč je tak těžké spojit gravitaci s ostatními silami, které vyšlo jako reakce na původní článek komentující názory Hawkinga a Penroseho v této oblasti, jsme se pro jeho zajímavost (rozhodně větší n ... více