Matematika

Pýthagorás: Fakta a spekulace o filosofii i lingvistice

Člověk , Historie , Lingvistika , Matematika , Neživá příroda | 14.02.2002

Pýthagorás ze Samu není jen autorem známé matematické poučky, ale i původním filozofickým myslitelem. Tradičně se mu přičítá přesvědčení, že číslo je mírou všech věcí. Z tohoto výchozího bodu se můžeme dát buď k numerologii či mystice, ... více


Paradox: Entropie a pokus manželů Ehrenfestových

Matematika , Neživá příroda | 08.02.2002

Vezmete dvě krabice a náhodně do nich rozmístíte očíslované kuličky. Budeme generovat náhodná čísla, kuličku s příslušným číslem vždy přemístíme do vedlejší krabice. Co zjistíme?1, Dříve nebo později se dostaneme do původního stavu ... více


Galileův volný pád: Mýtus o šikmé věži v Pise

Člověk , Fyzika , Historie , Matematika , Neživá příroda | 05.02.2002

Podle obecně tradované představy přišel Galileo na zákony volného pádu tím, že házel různé předměty ze šikmé věže v Pise. Přitom odhalil, že jednotlivé věci padají k zemi bez ohledu na svoji hmotnost. Matematicky vyjádřeno, rychlost je ... více


Kdo to byl Charles Babbage?

Člověk , Historie , Matematika , Neživá příroda , Technologie | 18.01.2002

Již v roce 1820 zahájil britský vynálezce práci na konstrukci přístroje, který se jako první v lidské historii podobal pozdějším typům počítačů. Nechybělo mnoho, aby tento předchůdce computeru, živený nikoli elektrickou energií, ale mechanickým či parním strojem, dokázal sám měnit průběh dalšího výpočtu na základě výsledku předchozí operace. Zcela nenápadně a pozvolna se v dějinách objevilo něco, co za sto padesát let od základů proměnilo svět. Charles Babbage, geniální matematik a velký “technooptimista”, s touto proměnou počítal jako jeden z prvních a jeho “zázračný stroj” předznamenal jeden nejdůležitějších vynálezů 20. století. více


Rok 2001 ve vědě

Matematika , Neživá příroda | 08.01.2002

Server Ihned, tedy webová podoba Hospodářských novin, přinesl informace o tom, co se v roce 2001 událo nejvýznamnějšího ve vědě. Zdrojem informací je ČTK, jejíž pohled na věc se v několika bodech pokusíme uvést na pravou míru. ... více


Jízdní řády kvantové informace

Člověk , Fyzika , Lingvistika , Matematika , Neživá příroda | 13.12.2001

Musel jsem trochu déle čekat v patentové kanceláři sídlící na Mendlově náměstí. Tak se mi dostala do rukou MF Dnes z 1. 12. 2001, kde v příloze Věda je článek J. Tučka “Kvantový chaos řídí i autobusy”, který popularizuje výsledky výzkumu docenta Šeby a jeho doktoranda Krbálka, kteří studovali intervaly mezi příjezdy jednotlivých autobusů na zastávky v Mexiku. Oba fyzikové také zjistili, “že podle stejných pravidel se shlukují i písmena v textu nebo noty v melodii. Znamená to, že například mezi dvěma písmenky “b” v psaném textu je nejčastěji stejný odstup a pak se plynule zmenšuje počet těchže písmenek, jejichž odstup je menší či větší.” více


Zajímavá matematika

Matematika , Neživá příroda | 20.11.2001

Didaktika matematiky je téma poměrně zásadní. Rozhodnutí, zda (či jak) zařadit do matematiky základní školy třeba množiny, se v té či oné míře podepsalo na každém z nás. Paradoxní přitom je, že ačkoliv praktickou užitečnost matematiky ... více


Biologický strukturalismus: Geometrie je víc než geny?

Matematika , Neživá příroda | 09.11.2001

Biologičtí strukturalisté se na vývoj živé přírody dívají poněkud jinou optikou pohledu než je dnes převládající genocentrické pojetí. Spíše než evoluci genů vidí v živé přírodě evoluci či ještě spíše trvání tvarů. ... více


Světočára pana Gamowa

Matematika , Neživá příroda | 31.10.2001

George Gamow je u nás znám především jako autor popularizační příručky Pan Tompkins v říši divů. (Mladá fronta, Praha, 1986, tehdy se prodalo 77 000 výtisků). Za svoji popularizační práci obdržel od UNESCA cenu Kalinga. Ve svém živito ... více