Matematika

Experimentální ověření EPR experimentu a matematická záhada

Matematika , Neživá příroda | 16.04.2002

EPR paradox je název myšlenkového experimentu, který vymysleli v roce 1935 Einsteinovi spolupracovníci Boris Podolski a Nathan Rosen (počáteční písmena příjmení trojice autorů dávají zkratku EPR). Celý pokus vymysleli s jediným cílem ... více


Úloha pro tento den: Problém života zasvěceného vědě

Člověk , Matematika , Neživá příroda , Psychologie | 08.04.2002

Lidé, kteří svůj život zasvětí vědě, vedou často nespolečenský život. Jak se to v jednotlivých etapách života projeví na míře jejich subjektivního štěstí? Odpověď jednou větou: Budou šťastnější v mládí a méně šťastní ve stáří. víceVíte, co je Tegmarkova katedrála?

Matematika , Neživá příroda | 13.03.2002

Matematik Max Tegmark, sám sebe prohlašující za žáka Platónova, položil velmi zajímavou otázku týkající se vztahu matematiky a fyziky: je matematika pouhá extrapolace fyzikální reality a nebo je svět prostě matematický? Jak je jinak m ... více


Geometrie vesmíru: Hyperbolický, sférický nebo eukleidovský svět?

Matematika , Neživá příroda | 11.03.2002

Otázka charakteru našeho prostoru byla řešena již dávno před vznikem kosmologickým modelů souvisejících s velkým třeskem a budoucností našeho vesmíru. Při snaze dokázat pátý Eukleidův axiom o rovnoběžkách (jedním bodem lze vést v ... více


Perlička: Velikost nekonečen

Matematika , Neživá příroda | 07.03.2002

S nekonečny zřejmě poprvé počítáme, když se učíme pracovat s limitami. Dalším vstupem tohoto fenoménu do výuky matematiky pak bývají věty o kardinalitách. Aneb: Je stejně sudých a celých čísel? A je stejně čísel reálných?Kardinalita ... více


Matematikova odpověď na matematikovu otázku

Matematika , Neživá příroda | 06.03.2002

Anglický matematik Hardy přišel v době první světové války navštívit do nemocnice svého přítele, indického matematika Ramanujana. Hardy byl zapřisáhlý starý mládenec ve společenském styku poněkud nejistý a zcela ignorující formální pr ... více


Kubická rovnice – nové řešení?

Matematika , Neživá příroda | 05.03.2002

Níže uvedené řešení je snad správné a možná obecnější než Cardanovy vzorce. Co se zatím nedaří zjistit, je to, zda je toto řešení nové :-(Pátek 1. března 2002Poznámka k dotazu jednoho (jediného? :-) čtenáře:Algebraickou rovnici třet ... více


Kolik rozměrů mají fraktály?

Matematika , Neživá příroda | 01.03.2002

Fraktál je křivka, buď uzavřená do sebe nebo otevřená. Podle toho má buď jeden rozměr nebo dva (tj. pokud ohraničuje plochu). Jenže celá záležitost je trochu složitější.... ... více


Zrod neeukleidovské geometrie díky důkazu sporem

Matematika , Neživá příroda | 22.02.2002

Neuekleidovská geometrie povstala kuriózním způsobem: U jejích kořenů byl samozřejmě problém s pátým axiomem o rovnoběžkách. Původním cílem však bylo dokázat tento axiom sporem - tedy představit si svět, kde by axiom neplatil, a pak t ... více