Matematika

Je deoxyribonukleová kyselina (DNA) textem?

Matematika , Neživá příroda | 18.10.2001

Řada autorů používá v té či oné míře metaforu, dle které je deoxyribonukleoá kyselina něčím na způsob kódu. Jiní hovoří o jazyce či textu. Ačkoliv není mnohdy jasné, co se přesně tou kterou analogií myslí, pojďme se podívat na to, zda ... více


Kdo to byl Alan Mathison Turing?

Člověk , Historie , Matematika , Neživá příroda , Psychologie , Technologie | 16.10.2001

Alan Mathison Turing byl jednou z největších osobností a pionýrů počítačového světa. Osobně se podílel na vývoji prvních prototypů digitálních počítačů, je autorem obecně používaných termínů jako "Turingův stroj", nebo "Turingův test". Jako jeden z prvních uvažoval o konstrukcích a aplikacích umělé inteligence a pracoval na matematických podkladech pro algoritmizaci umělého života. V řadě případů byly jeho práce publikovány až mnoho let po jeho smrti, v nedokončené, přesto přínosné a často citované podobě. více


Život Reného Descarta: Materialistou proti své vůli

Matematika , Neživá příroda | 07.10.2001

V dnešní době je poněkud módní kritizovat "redukcionismus" či "mechanicismus" vědy a tvářit se, že minimálně od osvícenství se vývoj civilizace ubíral špatným nebo alespoň příliš jednostranným směrem. Je tedy jasné, že filosofové, z j ... více


Tisková zpráva: Konference o diferenciálních rovnicích

Matematika , Neživá příroda | 21.08.2001

Matematický ústav AV ČR ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK pořádá pod záštitou předsedkyně Akademie věd ČR doc. Heleny Illnerové a rektora Univerzity Karlovy prof. Ivana Wilhelma EQUADIFF 10. ... více


Mene – tekel – ufarsin: Něco málo z historie čísel

Člověk , Historie , Matematika , Neživá příroda | 05.06.2001

Neboli česky řečeno, "Sečteno, zváženo rozděleno". S tímto výrokem se můžeme setkat v biblickém příběhu proroka Daniela. Neviditelná ruka napíše zmíněná slova na zeď, přičemž výrok má odkazovat k neodvratitelnému konci vlády krále Baltazara. víceLabyrinty: Mezi vnějším a vnitřním světem

Matematika , Neživá příroda | 05.05.2001

Žil někdy na Krétě býkočlověk ukrývající se uprostřed bludiště? Vyjadřuje báje o Ariadně nějakou reálnou historickou událost a nebo jde spíše o symbolické vyjádření procesů probíhajících v lidském nitru, popisy jakési vnitřní cesty? T ... více


Kvantové počítače: kde zůstává zdravý rozum stát

Matematika , Neživá příroda | 04.05.2001

Při sečtení dvou rychlostí náhle neplatí, že jedna plus jedna je dvě. Daná částice současně někde je i není. Kvantová fyzika i teorie relativity se vydávají do sfér, kde spíše než "zdravý rozum" platí jakési složité paradoxy podepřené ... více


Po kvantech jde počítání rychleji

Matematika , Neživá příroda | 04.05.2001

Co jsou to vlastně kvantová počítače? Při pokusu o srozumitelný výklad ihned narazíme na velký kámen úrazu: jakou roli má v našem popisu hrát matematika? Jen málo popularizátorů "nové" fyziky (teorie relativity a kvantová fyzika) je ... více


Co je co: Počítadlo neboli Abacus

Matematika , Neživá příroda , Technologie | 26.03.2001

Všichni známe abakus. Pamatujeme si ho jistě všichni z dětských let. Abakus je totiž jen jiný název pro české počítadlo. Slovo abakus, anglicky přepisované jako abacus, pochází z řeckého slova "ABAX", které znamená "počítací desku" nebo "počítací tabulku". více