Projekt Biocev ve Vestci u Prahy začne čerpat evropské peníze

Aktuality |

Do dvou let vyroste ve Vestci u Prahy evropské centrum excelence, zaměřené na základní i aplikovaný výzkum v oblasti biomedicíny a biotechnologie.
***oznámení Tiskového odboru AV ČR

Ministr školství Josef Dobeš v úterý 31. ledna 2012 svým podpisem schválil realizaci projektu vědeckého centra BIOCEV. Týmy ze dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze a šesti ústavů Akademie věd ČR tak dostaly oficiálně zelenou k výstavbě nového vědeckého centra.

Vědci se v centru BIOCEV zaměří mimo jiné na vývoj nových léčiv, zlepšení a zrychlení diagnostiky chorob, vývoj tkání pro obnovení poškozených orgánů či na vývoj přírodních antibiotik.

„Projekt BIOCEV patří mezi šest elitních projektů z OP VaVpI, které v součtu žádají o 21 miliard korun, což je více než třetina ze všech peněz z tohoto programu. S tím jsou samozřejmě spojena naše očekávání úspěchu těchto miliardových center. Navíc biotechnologie a biotechnologický výzkum jsou bezpochyby jednou z nejperspektivnějších oblastí do budoucna a BIOCEV má velký potenciál dostat nás zpět na mapu evropské a světové vědy,“ řekl ke schválení projektu ministr Josef Dobeš.

Vědecké centrum BIOCEV má v budoucnu přispět ke vzniku kvalitního prostředí pro biotechnologický a biomedicínský výzkum nejen v České republice. „Projekt BIOCEV představuje pro tuzemskou vědu unikátní šanci k efektivnímu zapojení do mezinárodního špičkového výzkumu. Nepochybuji o tom, že se čeští vědci této šance zhostí se ctí a BIOCEV se zařadí mezi úspěšné evropské biomedicínské projekty,“ říká předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.

„Univerzita Karlova považuje projekt BIOCEV za vynikající příležitost k propojení vědy, výzkumu a vzdělávání. Podílí se na něm odborníci ze dvou našich velkých fakult – Přírodovědecké a 1. lékařské,“ říká prof. Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy a dodává: „Univerzita plánuje aktivní a bohaté využití Biocevu v rámci výuky, budeme zde realizovat nejen stávající akreditované studijní obory, ale nabídku rozšíříme i o nové programy doktorského studia. Ty budou provázány s vědeckým programem BIOCEV a nepochybně opětovně potvrdí profil UK jako „research university.“

„I přes téměř 30% krácení původně požadované dotace se nám podařilo převést záměr do podoby reálného projektu, a to se zachováním vysoce kvalitních a navzájem propojených odborných programů. Právě ty, spolu s výzkumnými týmy, získaly v konečném hodnocení projektu mezinárodní odbornou komisí nejvyšší známky,“ komentuje schválení dotace za žadatele ředitel Ústavu molekulární genetiky prof. Václav Hořejší.

„Včerejším podpisem přechází projekt z fáze příprav do fáze realizace. Díky spolupráci všech partnerů projektu můžeme do další fáze projektu vstoupit i přes to, že redukce dotace znamená při zachování excelentního výzkumného záměru BIOCEV nutnost nalézt dodatečné finanční prostředky jak na straně Akademie věd ČR, tak i Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu letošního roku nás čeká výběr dodavatele stavby s cílem samotnou stavbu zahájit nejpozději koncem letošního roku, dále zahájení náboru vědců a nákupu technologií. BIOCEV nabídne vědeckým pracovníkům kvalitní přístrojové vybavení, dobré finanční podmínky a připravujeme i další výhody jako je například zajištění relokace pracovníka ze zahraničí do ČR. Věříme, že tato a další podobné výhody ovlivní rozhodnutí kvalitních vědců pracovat v BIOCEVu. V roce 2014 by se měly do centra stěhovat první vědecké týmy,“ dodává manažer projektu Jan Rajnoch.

 

Více o projektu BIOCEV
Budoucí vědecké centrum excelence BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci) je jedním z velkých projektů financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Žadatelem o podporu 2,3 mld. Kč z evropských fondů je Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Vědecký program centra bude zaměřen na funkční genomiku, buněčnou biologii a virologii, strukturální biologii a proteinové inženýrství, biomateriály a tkáňové inženýrství a na vývoj léčebných a diagnostických postupů. Výzkum v centru BIOCEV bude navzájem propojen tak, aby byla maximalizována možnost převedení vědeckých poznatků do praxe. Centrum bude v plném provozu zaměstnávat až 600 osob. Uplatnění zde najde i více než 200 postgraduálních a magisterských studentů. BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze.Komentáře

31.07.2014, 16:03

.... thanks for information!...

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.